Certificering

ISPM 15 norm

Steeds meer landen stellen eisen aan houten pallets en houtenverpakkingsmaterialen conform de ISPM 15 norm. Van Leyen Packaging BV kan leveren volgens deze ISPM 15 norm. Geef bij uw bestelling of offerte aanvraag aan dat u uw pallets voor exportdoeleinden wilt gebruiken, dan zorgen voor de vereiste certificering.

Wat is de ISPM no. 15?

ISPM no. 15: Wereldstandaard Fytosanitaire maatregelen houten verpakkingen: Informatie voor gebruikers van houten verpakkingen (pallets, kisten, exportverpakkingen).

De International Plant Protection Convention (IPPC), onderdeel van de wereldvoedselorganisatie FAO, heeft met inzet van een groot aantal deskundigen gewerkt aan een wereldwijde norm. Daarin zijn een aantal gestandaardiseerde maatregelen opgenomen die kunnen worden toegepast op houten verpakkingen. Deze maatregelen voorkomen het risico van verspreiding van levend ongedierte. Als resultaat zijn de ‘Guidelines for regulating Wood Packaging material in International Trade – ISPM no. 15’ opgesteld.

De wereldstandaard is geaccepteerd in maart 2002 en vanaf dat moment wordt de standaard door diverse landen geimplementeerd. Zo zal naar verwachting de standaard met ingang van 1 januari 2004 worden doorgevoerd in landen als De Verenigde Staten, Canada, Mexico en China. De Europese Unie gaat maatregelen opleggen aan derde landen bij import in de EU.

Meer informatie vindt u op

Wikipedia Exportpallets.nl

EPAL (Euro-pallets)

Legale productie en reparatie van EPAL/EURO-pallets is voorbehouden aan bedrijven met een door EPAL afgegeven licentie. De EUROpallets maken deel uit van een palletpool, waarin zij kunnen worden uitgewisseld. Binnen dit systeem is de garantie van een constante kwaliteit van de EUROpallet van groot belang. De productie van nieuwe pallets en het sorteren en repareren van gebruikte pallets is gebonden aan regels.Het monitoren van de kwaliteit van de pallets en van het productie- en reparatieproces gebeurt door de nationale spoorwegen van de bij UIC aangesloten landen. Op verzoek van belanghebbenden is in 1991 de European Pallet Association, kortweg EPAL, opgericht. UIC heeft aan EPAL de bevoegdheid verleend om haar rol in kwaliteitsbevordering over te nemen.

Licentie verplicht

Om te garanderen dat de roulerende pallets kwalitatief hoogwaardig zijn, mogen de merktekens EUR en EPAL niet zomaar op een pallet worden aangebracht. Een producent of reparateur mag deze beschermde tekens slechts aanbrengen, en daarmee een EPAL-pallet produceren of repareren, als er door EPAL aan dat bedrijf een licentie is verleend. Om deze licentie te verkrijgen moeten bedrijven aantonen dat door hen geproduceerde of gerepareerde pallets aan de normen van EPAL en UIC voldoen. Daarnaast worden zij met regelmaat door de onafhankelijke controle-instanties aan een controle onderworpen. Download EPAL licentie Van Leyen pallets hier