Aan welke certificering moet een exportkist voldoen?

Met de internationale verzending van exportkisten gaan meerdere uitdagingen en verantwoordelijkheden gepaard. Eén van die verantwoordelijkheden is dat u moet opletten dat uw exportkisten voorzien zijn van de juiste certificering, voordat u ze vervoert naar het buitenland. Om uw vraag direct te beantwoorden: in verreweg de meeste situaties hoeven uw exportkisten enkel te voldoen aan de ISPM 15 certificering om geschikt te zijn voor wereldwijde export.

Wat betekent de ISPM 15 certificering precies?

De ISPM 15 standaard, die al sinds 2002 wereldwijd wordt erkend, stelt duidelijke maatregelen voor om het risico op verspreiding van levend ongedierte via deze verpakkingen te verminderen. De kern van deze maatregelen draait om de verplichting dat alle houten verpakkingen die geëxporteerd of geïmporteerd worden buiten de Europese Unie, onderworpen moeten zijn aan een Heat Treatment (HT) behandeling om plagen te elimineren. Deze Heat Treatment is een effectieve hittebehandeling waarbij de pallets verwarmd worden tot ze een minimale kerntemperatuur van 56°C bereiken voor ten minste 30 minuten, een proces dat elke pallet, ongeacht type of afmeting, veilig en efficiënt ontdoet van potentiële plagen. Na deze cruciale behandeling worden de pallets gemarkeerd met het IPPC-merkteken, een symbolische bevestiging van hun naleving van de ISPM 15 standaard. De naleving van deze norm onderstreept de gedeelde globale verantwoordelijkheid in het beschermen van ecosystemen tegen de onbedoelde verspreiding van schadelijke organismen via de internationale handel.

Meer over ISPM 15 norm

Overige certificeringen of vereisten in specifieke situaties

Naast de ISPM 15 norm, die specifiek gericht is op het voorkomen van de verspreiding van schadelijke organismen via houten verpakkingen in de internationale handel, kunnen er afhankelijk van het soort goederen dat wordt vervoerd en de bestemming van de export andere certificeringen of vereisten van toepassing zijn. Hier zijn enkele mogelijke aanvullende vereisten:

  1. Certificering voor gevaarlijke goederen: als uw exportkisten gebruikt worden voor het vervoer van gevaarlijke goederen, zoals chemische stoffen, kan aanvullende certificering vereist zijn. Dit valt onder de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen (bijvoorbeeld IATA voor luchtvervoer, IMDG voor zeevervoer).
  2. Kwaliteitsmanagement certificeringen: certificeringen zoals ISO 9001 kunnen vereist zijn om de kwaliteit en betrouwbaarheid van het productieproces van de exportkisten te waarborgen.
  3. Duurzaamheids- en milieucertificeringen: afhankelijk van de eisen van de ontvanger of de regelgeving van het land van bestemming kunnen certificeringen zoals FSC (Forest Stewardship Council) of PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) vereist zijn. Deze certificeringen bevestigen dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.
  4. Specifieke eisen van landen of industrieën: sommige landen of industrieën kunnen specifieke vereisten hebben voor verpakkingen die verder gaan dan de ISPM 15 norm. Dit kan variëren van structurele sterkte tot specifieke behandelingen tegen vocht of schimmel.

Het is belangrijk om voor elke zending de specifieke eisen van de bestemmingslanden en de van toepassing zijnde industrienormen te verifiëren om volledige naleving te waarborgen. Regelgeving kan veranderen, en wat voor de ene bestemming geldt, is mogelijk niet van toepassing op een andere.

De gecertificeerde exportkisten van Van Leyen Packaging bieden zekerheid

Internationale handel is een complexe ballet van logistiek en regelgeving, waarbij de veiligheid van onze ecosystemen op het spel staat. De ISPM 15 norm speelt hierin een cruciale rol. Deze internationale standaard, gericht op het voorkomen van de verspreiding van schadelijke organismen, vereist dat houten verpakkingsmateriaal zoals onze exportkisten onderworpen worden aan een strikte hittebehandeling.

Bij Van Leyen Packaging nemen we als verpakkingspartner voor zakelijke klanten deze verantwoordelijkheid uiterst serieus. De ISPM 15 certificering is niet slechts een vinkje op een lijst; het is een bewijs van onze inzet om niet alleen te voldoen aan internationale exporteisen, maar ook om actief bij te dragen aan de bescherming van mondiale ecosystemen. Door te zorgen dat onze kisten deze certificering dragen, bieden we onze klanten de zekerheid dat hun goederen zonder vertraging of extra kosten de wereld over kunnen.

Onze inzet voor duurzaamheid

Duurzaamheid is geen modewoord voor ons; het is een kernonderdeel van onze missie. De keuze voor ISPM 15 gecertificeerde kisten is slechts één aspect van onze inzet voor milieuvriendelijke praktijken. We streven ernaar om onze impact op het milieu te minimaliseren door duurzame materialen te gebruiken en processen te optimaliseren voor minder verspilling. Uw keuze voor Van Leyen Packaging is een keuze voor een groenere planeet.

Ontdek de opties voor onze houten exportkisten

In onze gespecialiseerde fabriek vervaardigen we de houten exportkisten op maat volgens de ISPM standaarden, waarmee ze geschikt zijn voor internationale verzending.

Exportkisten op maat

Dankzij onze langdurige certificering onder ISPM 15, verzekeren we dat onze exportkisten voldoen aan de strikte eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid voor zendingen buiten Europa. Hiermee bieden we meer dan alleen een verpakking; we bieden een veilige haven voor uw goederen, ongeacht de bestemming. Kies voor de expertise van Van Leyen Packaging, waar uw behoeften onze prioriteit zijn.